ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ PDF Online version MP3
Total 132 Gurbani Vichar
ਜਾਣ - ਪਛਾਣ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ - ਵੱਲੋਂ
ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਬਤ ‘ਜਾਣ - ਪਛਾਣ’
0 - Complete -
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਭਵ 1 PDF Complete MP3: KK, PS
ਰੋਸੇ - ਗਿਲੇ 2 - 3 PDF Complete MP3
ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ॥
ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ॥
4 PDF Complete MP3: KK, PS
ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਸਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ॥ 5 PDF Complete MP3: PS
ਰਾਗ - ਨਾਦ - ਧੁਨੀ 6 PDF Complete MP3: KK
ਕਰਉ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਇ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥ 7 PDF Complete MP3: KK, PS
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 8 PDF Complete MP3: KK, PS
ਹਉਮੈ 9 - 10 PDF Complete MP3
ਆਚਾਰ
ਸਚਹੁ ੳਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥
11 PDF Complete MP3: KK, PS
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 12 - 19 PDF Complete MP3
ਗੁਰੂ - ਸਤਿਗੁਰੂ 20 - 21 PDF Coming soon MP3
ਜਮ 22 - 23 PDF Coming soon MP3
ਕਰਾਮਾਤ 24 PDF Coming soon MP3: KK
ਹੁਕਮੁ 25 - 33 PDF Coming soon MP3
ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ 34 PDF Coming soon MP3: KK, PS
ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 35 - 37 PDF Coming soon MP3
ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥
ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
38 - 45 PDF Coming soon MP3
ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ 46 - 56 PDF Coming soon MP3
ੳਲਾ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ੳਲਾ ॥
ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥
57 PDF Coming soon MP3: KK, PS
ਸਬਦੁ 58 - 66 PDF 1 out of 9 complete MP3
ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥ 67 PDF Coming soon MP3: PS
ਭਰਮ 68 - 77 PDF Coming soon MP3
ਸੰਗਤਿ 78 - 91 PDF Coming soon MP3
ਧਿਆਨ 92 - 93 PDF Coming soon MP3
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ ॥ 94 PDF Coming soon MP3: KK
ਸੇਵਾ 95 - 97 PDF Coming soon MP3
ਪਾਪ ਪੁੰਨ 98 - 99 PDF Coming soon MP3
ਬੁਝਣਾ - ਸੀਝਣਾ - ਚੀਨਣਾ - ਪਹਿਚਾਨਣਾ
ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
100 PDF Coming soon MP3: KK
ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਸਿਮਰਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥ 101 - 102 PDF Coming soon MP3
ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ 103 PDF Coming soon MP3: KK
ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਹੈ 104 PDF Coming soon MP3: KK, PS
ਬੰਧਨ - ਛੁਟਨ 105 - 106 PDF Coming soon MP3
ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ 107 - 109 PDF Coming soon MP3
ਸਿਮਰਨ 110 - 125 PDF Coming soon MP3
ਦੂਜਾ ਭਾਉ 126 - 132 PDF Coming soon MP3
Upcoming Samagams:Close

22 Feb - 23 Feb - (India)
Faridabad, FDB
Gurdwara Darbar Sahib, C-5, Central Green, Near B.K. Hospital Chowk, No. 5, N.I.T. Faridabad, Haryana, India
From Ajronda Metr Station Pillar 774 and Exit 7, keep on Service Road. Take right to Neelam Chawk from under the Ajronda Flyover

Tel: 098186-52962, 98105-49030, 88001-25655, 98188-27736, 99999-08362, 88000-94783

28 Feb - 01 Mar - (USA/Canada)
San Diego, CA
Vista Masonic Lodge - 761 Eucalyptus Ave Vista, CA 92084
Rominder Singh (Sandy) - 858 205 9515
Narinder Singh - 858 212 1400

21 Aug - 23 Aug - (UK)
London
Guru Nanak Garib Niwaj Gurdwara, Springfield Road, Hayes, UB4 0JS
Footer
Links of Interest
Gurudwara Brahm Bunga Sahib - Dodra Naam Simran Kirtan Programs/Samagams Worldwide Jap Tap Samagams - USA/Canada USA/Canada Samagams Bau Ji's english writings and translations Bhai Vir Singh Ji and Professor Puran Singh Ji Audio
Recent Updates
Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 18 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 17 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 16 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 15 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 14 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 13
Subscribe for updates
Please click to Subscribe